Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LXVI (2022)

Artykuły/Articles

Materiały/Materials

Recenzje/Reviews

Andrzej Tadeusz Staniszewski, Historyje krakowskie. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej (Waldemar Kowalski)


Drew B. Thomas,The Industry of Evangelism. Printing for the Reformation in Martin Luther’s Wittenberg (Wojciech Kordyzon)


Theodore Beza at 500. New Perspectives on an Old Reformer (Dariusz Krawczyk)

Kazimierz Bem, Calvinism in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1548–1648. The Churches and the Faithful (Jerzy Sojka)


Michael P. Winship, Hot Protestants. A History of Puritanism in England and America;  David  Hall,  The Puritans. A Transatlantic History (Kazimierz Bem)


Valerie Smith, Rational Dissenters in Eighteenth-Century England. ‘An Ardent Desire of Truth’ (Kazimierz Bem)


Elisabeth  Heigl, Zwischen Selbstverwaltung und „furor  cameralisticus“. Die Finanzverwaltung der Universität Greifswald 1566–1806  (Joanna A. Kościelna)


Pasquale  Guaragnella, Desiderosi del vero. Prosa di nuova scienza dal primo Galileo a Benedetto Castelli (Piotr Salwa)

Sprawozdanie/Report

In memoriam

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności