Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rada Redakcyjna

 • Hans-Jürgen Bömelburg
  (Justus-Liebig-Universität Gießen)
 • Juliusz Domański
  (Uniwersytet Warszawski, em.)
 • Michael Green
  (Uniwersytet Łódzki)
 • Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Edmund Kizik
  (Uniwersytet Gdański)
 • Margarita Korzo
  (Instytut Filozofii, Rosyjska Akademia Nauk)
 • Waldemar Kowalski
  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • Valentina Lepri
  (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
 • Janusz Małłek
  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, em.)
 • Adam Manikowski
  (Instytut Historii PAN, em.)
 • Jan Miernowski
  (University of Wisconsin-Madison)
 • Barbara Milewska-Waźbińska
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Wojciech Tygielski
  (Uniwersytet Warszawski)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności