Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Zakres tematyczny

Publikowane w periodyku artykuły dotyczą głównie renesansu i baroku polskiego a także europejskiego oraz szeroko pojętej reformacji (od jej początków na ziemiach polskich po wiek XVII). Profil wydawniczy obejmuje kulturę literacką i artystyczną, religijność i duchowość. Ponadto w czasopiśmie ukazują się edycje i tłumaczenia z języków klasycznych (głównie niewielkich dzieł z okresu XV-XVII wieku), a także recenzje książek, związanych tematycznie z profilem pisma). Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, filozofia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności