Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Redakcja

 • prof. dr hab.  Piotr Salwa – Redaktor Naczelny
  (Uniwersytet Warszawski, em.)
 • prof. dr hab.  Urszula Augustyniak
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. IFIS PAN Danilo Facca
  (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
 • prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
  (Instytut Historii PAN)
 • dr Anna Horeczy - sekretarz redakcji
  (Instytut Historii PAN)
 • dr hab. Maciej Ptaszyński
  (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk
  (Instytut Historii PAN)
 • dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
  (Uniwersytet Warszawski)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności