Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Reviewers cooperating with the Journal

Bartosz Awianowicz, Maria Barłowska, Grzegorz Błaszczyk, Konrad Bobiatyński, Almut Bues, Elwira Buszewicz, Marianna Czapnik, Maciej Eder, Paweł Gancarczyk, Mona Garloff, Henryk Gmiterek, Magdalena Górska, Radosław Grześkowiak, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Steffen Huber, Grażyna Jurkowlaniec, Andrzej Karpiński, Justyna Kiliańczyk-Zięba, Edmund Kizik, Tamás Kruppa, Jakub Koryl, Margarita Korzo, Waldemar Kowalski, Paweł Kras, Roman Krzywy, Karolina Kumor, Valentina Lepri, Howard Louthan, Katarzyna Meller, Angelika Modlińska-Piekarz, Julia Możdżeń, Włodzimierz Olszaniec, Edward Opaliński, Wiesław Pawlak, Dainora Pociūtė, Jörg Schulte, Marek Słoń, Paweł Stępień, Mikołaj Szymański, Grażyna Urban-Godziek, Marzena Walińska, Gabriela Wąs, Jakub Węglorz, Izabela Winiarska Górska, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Maciej Włodarski, Joachim Zdrenka, Anna Ziemlewska, Sławomira Żerańska-Kominek

update 20.02.2020

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności