Reviewers:

Kazimierz Bem, Grzegorz Błaszczyk, Konrad Bobiatyński, Almut Bues, Dariusz Chemperek, Marianna Czapnik, Justyna Dąbkowska-Kujko, Maciej Eder, Mona Garloff, Henryk Gmiterek, Steffen Huber, Mariola Jarczyk, Anna Kalinowska, Andrzej Karpiński, Igor Kąkolewski, Andrzej Klubiński, Jakub Koryl, Margarita Korzo, Waldemar Kowalski, Paweł Kras, Roman Krzywy, Valentina Lepri, Howard Louthan, Janusz Małłek, Katarzyna Meller, Angelika Modlińska-Piekarz, Adam Moniuszko, Julia Możdżeń, Dainora Pociūtė, Jörg Schulte, Jacek Sokolski, Paweł Stępień, Mikołaj Szymański, Gabriela Wąs, Izabela Winiarska-Górska, Anna Ziemlewska

Updated: 14.06.2019