Czasopismo „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” przygotowuje w 2021 r. tom poświęcony europejskiemu humanizmowi od XV do XVII wieku. Interesują nas przede wszystkim społeczne konteksty humanizmu oraz jego wpływu na wzorce osobowe, rodzinę i wychowanie. Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów dotyczących tej problematyki w języku polskim lub angielskim, a także artykułów recenzyjnych oraz recenzji omawiających publikacje z tego zakresu.

Jako przykłady zagadnień szczególnie ważnych można wskazać:

  • Wizję człowieka, rodziny i społeczeństwa w humanistycznym piśmiennictwie XV-XVII w.
  • Odkrycie dzieciństwa i jego konsekwencje w zmianach modelu życia rodzinnego.
  • Wpływ Erazma z Rotterdamu, Jana Sturma i Jana Amosa Komeńskiego na rozwój pedagogiki i etyki nowożytnej w nauczaniu uniwersyteckim i w szkołach wyznaniowych.
  • Sposoby wychowania dzieci i przygotowania młodzieży do życia publicznego w teorii i praktyce; koncepcje wychowawcze Leonarda Bruniego, Pier Paola Vergeria, Mikołaja Reja, Erazma Glicznera, Jana Seklucjana, Macieja Wirzbięty i innych.
  • Recepcja antycznych wzorców osobowych; ich oddziaływanie na etykę polityczną i życie rodzinne.
  • Ewolucja roli kobiet w życiu społecznym i politycznym oraz ich sytuacji prawnej w epoce nowożytnej.
  • Wykształcenie humanistyczne elit politycznych i urzędowych w Rzeczypospolitej i innych krajach europejskich; jego znaczenie, jako czynnika stymulującego karierę.
  • Wykorzystanie humanistycznych idei i wzorców retorycznych w nowożytnym dyskursie politycznym oraz polemikach wyznaniowych.
  • Działalność kulturotwórcza; mecenat i patronat, księgozbiory.

 

Prosimy o nadsyłanie artykułów i recenzji do 31 XII 2020 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teksty nie powinny przekraczać objętości 55000 znaków łącznie ze spacjami i powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie czasopisma (http://oir-ihpan.edu.pl/index.php?lang=pl).