Redakcja

Wojciech Kriegseisen (redaktor naczelny),
Urszula Augustyniak,
Danilo Facca,
Anna Horeczy (sekretarz redakcji),
Jaśmina Korczak-Siedlecka (asystentka redakcji),
Maciej Ptaszyński,
Tomasz Wiślicz-Iwańczyk,
Marta Wojtkowska-Maksymik (redakcja językowa i adiustacja)