Rada redakcyjna

Hans–Jürgen Bömelburg (Giessen),
Juliusz Domański (Warszawa),
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin),

Edmund Kizik (Gdańsk),
Janusz Małłek (Toruń),
Adam Manikowski (Warszawa),
Jan Miernowski (Madison),
Marilyn Migiel (Ithaca),
Barbara Milewska-Waźbińska (Warszawa), 
Piotr Salwa (Rzym),
Wojciech Tygielski (Warszawa),
Piotr Wilczek.