Call for papers:

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce” przygotowuje na 2017 rok tom poświęcony związkom renesansu i reformacji. Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów dotyczących tej problematyki w języku polskim lub angielskim, a także artykułów recenzyjnych oraz recenzji omawiających publikacje z tego zakresu. Jak przykłady zagadnień szczególnie ważnych można wskazać:

1) Renesans jako przygotowanie reformacji, np.: humanistyczna krytyka scholastyki i późnośredniowiecznego kościoła; komentarze i przekłady biblijne XV/XVI w.; humanizm a kultura druku; erazmianie polscy i ich związki z reformacją.

2) Związek renesansu i reformacji, np. humanistyczna i renesansowa formacja reformatorów; ojcowie kościoła w pismach autorów protestanckich; elementy klasycznych teorii politycznych jako argumenty teologiczne; kult Erazma w tradycji kościołów ewangelickich; związki Polaków z Filipem Melanchtonem.

3) Rozchodzenie się dróg renesansu i reformacji, np.: rywalizacja języków wernakularnych i łaciny renesansowej; spór Lutra z Erazmem o wolną wolę; publikacje antyluterańskie w Polsce; procesy kształtowania się kultur konfesyjnych; geneza polskiego kalwinizmu.

4) Ujęcie relacji renesansu i reformacji w historiografii XIX i XX w. oraz w naukach o kulturze.

Prosimy o nadsyłanie artykułów i recenzji do 31 V 2017 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teksty nie powinny przekraczać objętości 30 stron znormalizowanego wydruku i powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie czasopisma.